Zdravje

Zdravje

Zdravje ni le odsotnost bolezenskih znakov, ampak zajema celotno dobro počutje – tako telesno kot duševno in razvitost ter izkoriščenost vseh posameznikovih zmogljivosti. Življenjske navade, ki jih otrok pridobi v otroštvu, ohrani celo življenje, zato je pomembno, da otroke naučimo zdravega življenjskega sloga. Ustrezno okolje otroku omogoča, da se razvije v zdravo in zrelo osebnost, svojo identiteto in življenjski slog pa otrok najprej oblikuje v družini. Zdrav življenjski slog pri otrocih spodbudimo na večih nivojih: skozi gibanje razvijajo gibalne sposobnosti, ob tem pa občutijo ugodje, varnost, veselje, dobro počutje ter spoznava lastno telo, njegove lastnosti, funkcije; s pomočjo jezika izražajo čustva, misli, občutke, ob identifikaciji s knjižnimi liki pa se otrok čustveno, intelektualno, moralno in socialno razvija; v interakciji z okoljem, vrstniki otrok spoznava samega sebe in druge, sprejema različnost in oblikuje socialni razvoj, ustvarja zdravo in varno življenjsko okolje in osvaja zdrave navade z lastnim raziskovanjem in odkrivanjem.