Krepitev čustev in čutil

KrepitevCustevInCutil

Učenje pri predšolskem otroku izvira iz učinkovite uporabe čutil. Čutila povezujejo naše možgane in telo s svetom okoli nas, bogatijo naše izkušnje in obarvajo naš svet. Narava pri otroku zbudi navdušenje, usmerja njegovo pozornost in zbranost. Tako se otrok začne bolje zavedati kaj sliši, vidi, česa se dotika, kaj voha in okuša ter na ta način dobiva neposredno izkušnjo in doživljanje. Pomembno je, da otroku do sedmega leta starosti omogočimo ustrezne senzorne dražljaje in pridobivanje čutnih izkušenj.