Hitrost in Vzdržljivost

HitrostVzdrzljivost

Hitrost je sposobnost izvesti gibanje v najkrajšem možnem času. Pomembna je predvsem pri premagovanju kratkih razdalj s cikličnim gibanjem in v gibalnih nalogah, ki zahtevajo hitro izvedbo posameznega gibanja. Do izraza pride šele pri naučenih gibih. Hitrost je v veliki meri odvisna od dednih lastnosti, načini razvijanja hitrosti pa so različni in enostavni. Pri otrocih vključimo elementarne igre,ritmične poskoke, izvajanje starta, različne teke. Hitrost razvijamo, kadar je otrok spočit. (Pišot, 2007)

Vzdržljivost je sposobnost izvajanje dlje časa trajajočih gibalnih nalog z enako učinkovitostjo. Je sposobnost, ki zmanjša stanje utrujenosti. Najprimernejši čas za vadbo osnovne vzdržljivosti je mladostno obdobje. Vadba vzdržljivosti ima pri predšolskih otrocih pozitivne učinke, vendar je potrebno upoštevati fiziološke zakonitosti otrokovega organizma. Pri otrocih vzdržljivost razvijamo s tekom, hojo in otroško igro, saj se je otrok sposoben igrati ure in ure, ne da bi se zavedal, da med tek, hojo, poskoke, plezanje in plazenje samodejno vrinja odmore, ki drže njegov pulz na nivoju aerobne obremenitve. (Muhič, 2008)